MIRAVA

El. prostorový termostat

RDE410/EH

Regulace prostorové teploty
2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový, Ochranný a Automatický s časovým programem
Týdenní časový program
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Napájení ze sítě AC 230 V
Vstup pro připojení teplotního čidla (oddělené prostorové nebo omezovací v podlaze)
Vlastnosti
Regulace prostorové teploty dle vestavěného teplotního čidla nebo dle čidla připojeného k externímu vstupu
Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem
Maximální zátěž 16 A
Krytí IP31, vhodné pro instalace ve vlhkých místnostech
Vstup pro kabelové teplotní čidlo NTC 3kOhm (QAP1030/UFH) pro snímání teploty podlahy
Omezení teploty podlahy kabelovým teplotním čidlem
Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty
Zamykání ovládacích tlačítek (ručně nebo automaticky)
Podsvětlený displej
Montáž do kruhové elektroinstalační krabice dle CEE/VDE (min. hloubka 40 mm)
Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů
Kompenzace vlivku ohřevu vnitřních částí protékajícím proudem na přesnost regulace
Napájecí napětí 230 V AC 
Spínací diference: 1 K (Nastavitelná 0,5 až 6 K) 
Nastavení žádané teploty: 5 až 40 °C
Časový program: 8 programovatelných týdenních časových bloků pro přepínání mezi Komfortním
a Útlumovým režimem

Ke stažení:

CB1N1440cz_RDD310_EH_RDE410_EH.pdf

Především pro řízení elektrického vytápění (jak prostorového, tak podlahového), ale také pro:
Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů
Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem
Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel

Varianty:
Vaše cena

Cena bez DPH: 1332,- Kč

Cena s DPH: 1611,72 Kč

Koupit v e-shopu