MIRAVA

Spínací relé pro RDS110.R

Spínací relé jednotka pro chytrý termostat RDS110.R

RCR114.1 je bezdrátový přijímač pro jednu zónu, který lze použít společně s chytrým termostatem RDS110.R buď jako bezdrátové výstupní relé nebo jako opakovač signálu. Při použití jako výstupní relé je přijímač elektricky připojen k topnému zařízení a přijímá bezdrátové řídicí signály odesílané termostatem RDS110.R. Když přijímač pracuje jako opakovač, prodlužuje dosah řídicích signálů termostatu RDS110.R. 

Navázání komunikace s RDS110.R

1. Na domovské obrazovce termostatu RDS110.R klepněte na , potom na a . Zobrazí se menu Pokročilá nastavení (Advanced settings) .

2. Pokud je vyžadováno, zadejte administrátorské heslo.

3. Klepněte na > a potom na Přidat přístroje (Add devices).

4. Na přijímači (RCR114.1) krátce stiskněte tlačítko . LED začne zeleně blikat.

5. Pokud připojujete více než jeden RCR114.1, proveďte výše uvedené kroky u všech přijímačů. Při navazování spojení bliká LED zeleně, úspěšné připojení se signalizuje trvalým rozsvícením zelené LED.

Poznámka: K jednomu termostatu RDS110.R je možné připojit max. 6 výstupních relé (pro topná zařízení) a max. 3 opakovače (pro prodloužení dosahu signálu).

LED indikátor Stav přístroje
Stav LED
Klidový stav
Svítí oranžově
Připojování k termostatu RDS110.R
Bliká zeleně
Úspěšné připojení
Svítí zeleně
Thread komunikace pracuje, ale spojení s termostatem RDS110.R selhalo1)
Bliká červeně
Porucha Thread komunikace2)
Svítí červeně
Návrat k továrnímu nastavení
Střídavě červená a zelená

Ke stažení:

RCR114.1

Varianty:
Vaše cena

Cena bez DPH: 1071,36 Kč

Cena s DPH: 1296,35 Kč

Na dotaz


Koupit v e-shopu