MIRAVA

Průtokový ohřívač – MTE/2 6 kW 400 V

 

 

Rozměry: 214 x 157 x 92 mm | hmotnost: 1,3 kg

Elektrické průtokové ohřívače vody řady MTE jsou vhodné pro širokou škálu použití. Technicky vysoce moderní konstrukce zajišťuje optimální provoz ohřívače na základě skutečného průtoku vody ohřívačem.

Samotný ohřívač je řízen elektronikou, která snímá a vyhodnocuje:

• okamžitý průtok vody ohřívačem

• teplotu výstupní vody

• přítomnost vzduchu ve výrobku

Průtokový ohřívač MTE je dodáván v provedení pro připojení na 230 V AC v příkonech od 3,5 do 6,0 kW nebo v provedení pro připojení na 400 V 2 AC v příkonech od 4,4 do 10,0 kW.

Příkonové varianty od 6 kW spínají dle odebíraného množství vody poloviční nebo maximální výkon, což výrazně přispívá k optimalizaci spotřeby elektrické energie. Vlastní konstrukce ohřívač a použití kvalitních materiálů zajišťuje vysokou tlakovou odolnost, která je garantována do tlaku 0,6 MPa.

Transparentní indikace ohřevu vody je indikována LED diodou, umístěnou pod průhledným sklíčkem.

 

Samotný ohřívač je řízen elektronikou, která snímá a vyhodnocuje:

• okamžitý průtok vody ohřívačem

• teplotu výstupní vody

• přítomnost vzduchu ve výrobku

Optimální průtok vody ohřívačem zajišťuje omezovač průtoku vody, který automaticky udržuje průtok vody tak, aby výrazně nepřesahoval horní hranice doporučených průtoků vody uvedených v tabulce technických dat. Vlastní spínání topné spirály je prováděno elektronickými výkonovými komponenty, které zajišťují bezkontaktní spínání obvodu. Příkonové varianty od 6 kW spínají dle odebíraného množství vody poloviční nebo maximální výkon, což výrazně přispívá k optimalizaci spotřeby elektrické energie. Vlastní konstrukce ohřívače a použití kvalitních materiálů zajišťuje vysokou tlakovou odolnost, která je garantována do tlaku 0,8 MPa. Transparentní indikace ohřevu vody nebo případná porucha během provozu je indikována zelenou a červenou LED diodou, umístěnou pod průhledným sklíčkem.

Pokud nastane poruchový stav, je výrobek odstaven a teprve, když se provozní podmínky normalizují, je opět ohřívač automaticky uveden do provozu. V případě překročení teploty vytékající vody nad 75 °C dojde k přepálení trubičkové pojistky a odstavení přístroje z provozu. V tomto případě je nutné zjistit a odstranit příčiny tohoto stavu, proto se přístroj již bez výměny pojistky sám nezprovozní.

Ke stažení:

Technické informace-ohřev vody.pdf

Samostatný zdroj teplé vody pro domácnost, koupelny, toalety, kuchyně, zdravotní, ubytovací a rekreační zařízení atd.

Jedno odběrové místo s nízkotlakou nebo tlakovou armaturou.

Možné nad i pod umyvadlo a dřez.

Více odběrných míst se zabudováním do vodovodního systému se střídavým odběrem.

Konstrukční data přístroje:

Výška x šířka x hloubka:
214 x 157 x 92 mm

Hmotnost:
1,3 kg

Připojovací rozměry:
Vnější závit G 3/8“ pro studenou i teplou vodu.
Jako příslušenství jsou dodávány redukce 3/8“–1/2“ 2 ks, montážní úhelníček s dvěma otvory O 6 mm a roztečí 60 mm, 2 ks vrutů O 4 mm s délkou 35 mm a dvě hmoždinky O 6 mm.

Tvar barva a krytu:
zcela uzavřený bílý plášť

Funkční princip:
elektronicky řízený průtokový elektrický ohřívač

Bezpečnostní zařízení:
trubičková pojistka zakomponovaná do elektrického obvodu s teplotním čidlem, indikátor přítomnosti vzduchu v ohřívači

Funkční zařízení:
topné spirály z odporového drátu uložené v kanálech plastového topníku chlazené protékající vodou, elektronický měřič průtoku vody ohřívačem

Druh energie:
elektrická

Krytí:
IP 25

Elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před tryskající (stříkající) vodou

Použité materiály:
mosaz, polypropylen, tepelně odolný plast

Certifikace:
ohřívače jsou ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády 

Napětí

400 V 2 AC

Příkon (kW)

6

Jištění (A)

2x16

Min. provozní tlak vody (MPa)

0,2

Teplota výstupní vody při teplotě vstupní vody 10°C

40-50°C

Doporučený průtok vody (l/min) při navýšení teploty o 28 °C

3,4