MIRAVA

Průtokový ohřívač – VNC 24 kW 400 V

Uzavřený průtokový ohřívač vody s možností používání i na více odběrových místech.
Rozměry: 435 x 240 x 108 mm | hmotnost: 4,7 kg

Jedná se o tlakové průtokové ohřívače vody pro zásobování teplou vodou na jednom nebo více odběrných místech (např. koupelna a kuchyň). Volbu výkonové varianty zvolte dle konkrétních podmínek a požadavků. Výrobek je řízen elektronikou a pracuje v závislosti na množství protékající vody.

Ke stažení:

Technické informace-ohřev vody.pdf

Umožňuje kompletní řešení pro zásobování teplou vodou v domácnosti s tím, že příkonové varianty od 21 kW a výše jsou vhodné i pro napouštění vany.

 

Výška x šířka x hloubka:
435 x 240 x 108 mm

Hmotnost:
4,7 kg

Připojovací rozměry:
vnější závit G 1/2“ pro studenou i teplou vodu, s roztečí  100 mm (15 mm díky flexibilní výstupní hadici)

Tvar a barva krytu:
zcela uzavřený bílý tepelně odolný plášť

Funkční princip:
ohřívač je řízen průtokoměrem, který předává pulsy řídící elektronice

Bezpečnostní zařízení:
tepelná a přetlaková ochrana

Funkční zařízení:
topné spirály z odporového drátu uložené v plastovém topníku

Elektrická bezpečnost:
zkoušen dle ČSN EN, odrušen, chráněn před tryskající vodou

Certifikace:
ohřívač typu VNC je ve shodě s příslušnými technickými normami a nařízeními vlády, je certifikován EZÚ a splnil podmínky pro udělení

Druh konstrukce:
tlakový

Jmenovitý přetlak (MPa):
1


 

 

 

 

Napětí:
400 V 2 AC

Příkon (kW):
24