MIRAVA

Centrální jednotka

QAX913 s odečítáním údajů o spotřebě energií

Srdce a mozek systému. Odsud můžete řídit a na displeji kontrolovat všechny funkce nezávisle až ve dvanácti místnostech. Centrální jednotka řídí vytápění, chlazení, ventilaci a přípravu teplé vody v bytě nebo rodinném domku.

Navíc zajišťuje také řízení klimatizačních jednotek (split jednotek), osvětlení, rolet a žaluzií a monitoruje dveřní a okenní spínače stejně jako detektory kouře, CO, úniku plynu a vody.

S pomocí modulu pro připojení měřičů WRI982 je možné zaznamenávat, zobrazovat na centrální jednotce QAX913 a přes web server odesílat ke zpracování údaje o spotřebě tepla/chladu, teplé a studené vody, elektrické energie a plynu.Centrální jednotka QAX913 slouží také jako ovládací a zobrazovací jednotka pro byt nebo domek.

 
Vlastnosti

 • Regulace vytápění a chlazení jednotlivých místností pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek včetně předregulace teploty topné vody pro dvě skupiny místností
 • Řízení centrální ventilace
 • Řízení klimatizačních jednotek (např. split jednotky)
 • Volba provozního režimu, nastavení funkce časovače, prázdnin a zvláštního dne pro domácnost
 • Nezávislé časové programy a provozní režimy pro 12 místností
 • Funkce nepřítomnosti (vytápění, chlazení, ventilace, příprava teplé vody, osvětlení, rolety) se simulací přítomnosti osob (osvětlení)
 • Sledování dveřních a okenní spínačů, detektorů kouře a detektorů úniku vody
 • Letní provoz s předvolenou polohou ventilů pro režim chlazení
 • Zobrazení meteorologických údajů
 • Řízení přípravy teplé vody s časovým programem a volbou provozního režimu
 • Bezdrátová komunikace s přístroji řady Synco living, Gamma wave a Hager tebis RF
 • Ovládání osvětlení, rolet a scén pomocí 4 párů univerzálních tlačítek, časových programů a událostí
 • Univerzální vstupy a výstupy
 • Dálkové ovládání ručním dálkovým ovladačem nebo web serverem
 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu
 • Komunikace KNX bezdrátová (868 MHz, obousměrná) a po datové sběrnici
 • Napájecí napětí AC 230 V

Výhody

 • Regulace vytápění a chlazení pro jednu bytovou jednotku nebo rodinný domek
 • Chlazení radiátory / podlahou se sledováním rosného bodu.
 • Zvýšení žádané teploty pro Útlum a minimální žádané teploty náběhu v závislosti na tlumené venkovní teplotě.
 • Sumarizace požadavků na teplo / chlad z jednotlivých místností.
 • Vytváření signálu požadavku na teplo nebo na chlad, jejich odesílání do zdroje tepla a chladu po komunikační sběrnici, přes kontakt výstupního relé nebo spojitým signálem DC 0…10 V z výstupu regulátoru topných okruhů RRV912 nebo regulačního modulu RRV934.
  Vhodné pro topné a chladicí soustavy s centrálním rozdělovačem (např. podlahové vytápění) a s jednotlivými radiátory s individuálním připojením.
 • Omezení nastavení žádané teploty pro vytápění (max.) a pro chlazení (min.).
  Regulace prostorové teploty regulátory topných okruhů RRV912 / RRV918 a regulačními servopohony otopných těles SSA955.
  Regulace teploty náběhu pro 2 nezávislé skupiny místností s funkcí limitace (minimum / maximum) a udržováním teploty zpátečky (vysoká / nízká).
 • Řízení čerpadel skupin místností pomocí univerzálních reléových výstupů.
  Nabíjecí čerpadlo / přepínací ventil pro přípravu teplé vody ovládaný přes univerzální reléový výstup, čidlo teploty teplé vody v zásobníku připojené přes univerzální vstup.
 • Řízení ventilační jednotky pomocí regulačního modulu RRV934.
 • Funkce nočního chlazení (obtokem rekuperace).
 • Řízení klimatizačních jednotek (split jednotek) pomocí univerzálních výstupů (lokálně nebo na RRV9xx) nebo přes S-Mód (KNX TP1).
 • Spuštění klimatizace v jednotlivých místnostech se provádí sepnutím kontaktu v závislosti na tlumené venkovní teplotě, aktuálním stavu místnosti, uzavření oken a požadavku na teplo.
 • Sledování dveřních a okenní spínačů a detektorů kouře.
 • Sledování detektorů úniku vody, CO a plynu.
 • Uzavírání ventilů na přívodu vody a plynu.
 • Ovládání osvětlení, rolet a žaluzií pomocí univerzálních tlačítek, časových programů a událostí.
 • Simulace přítomnosti s náhodným spínáním osvětlení kombinovaným s trvalým zapnutím jednoho nebo více světel.
 • Vytváření, ukládání a vyvolávání scén.
 • Zobrazení křivky průběhu venkovní teploty a tlaku vzduchu za posledních 24 hodin, při použití meteorologického čidla QAC910.
 • Zobrazení otevřených oken a dveří.
 • Zobrazení trendu vývoje počasí (slunečno, oblačno, deštivo).
 • Odečítání a shromažďování údajů o spotřebě tepla, vody, elektrické energie a plynu za použití modulu pro připojení měřičů WRI982.Vzdálený přístup přes komunikační centrály Siemens OZW772...
 • Dálkové ovládání systému Synco living ručním dálkovým ovladačem nebo přes web server.

Ke stažení:

QAX9x3_01_CE1B2740_cs.pdf

 Kromě vytápění umí centrální jednotka ovládat osvětlení a žaluzie až v osmi spínacích skupinách, obsahuje nastavitelné scény osvětlení a žaluzií.

Varianty:
Vaše cena

Cena bez DPH: 12555,- Kč

Cena s DPH: 15191,55 Kč

Koupit v e-shopu